LLA Architectes

Individuel Berodung.
Individuel Projeten.

40, rue du village
L-7416 Brouch

+352 2661 0575
info@lla.archi

Am Duerfkär vu Bëschdrëf

Eng Residence am Duerfkär ass ëmmer eng Erausfuerderung. Déi eng Säit soll Plaz fir 13 Appartementer geschaf ginn, déi aner Säit soll d’Harmonie vum Duerfkär awer net gestéiert ginn. LLA huet sech der Aufgab ugeholl an ee Projet ausgeschafft mat deem béid Partien zu hirem kommen. De klasseschen 1900er Style vum ale Bauerenhaus mat sengen Dependancë modern interpretéiert, wäerten den Duerfkär op a schafen dobäi Plaz fir 13 Wunnengen.